ΚΑΛΑΜΙ ΜΠΑΜΠΟY

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΧΙΣΤΟ - BAMBOO FLOWER STICKS

 

Ύψος                        Διάμ.             Τεμ /  δέμα

  30 C                         3/3,5                 10.000

  40 C                         3,5/4                   5.000

  50 C                         4,5/5                   5.000

  60 C                         5/5,5                   2.500

  70 C                         5,5/6                   2.500

  80 C                         6,5/7                   2.500

 

 

ΚΑΛΑΜΙ ΜΠΑΜΠΟΥ – BAMBOO TSINGLEE CANES

 

Ύψος                       Διάμ.              Τεμ /  δέμα

   60 C                         6/8                   1.000

   60 C                       8/10                      500

   60 C                     10/12                      500

   76 C                         6/8                   1.000

   76 C                       8/10                      500

   76 C                     10/12                      500

   90 C                         6/8                   1.000

   90 C                       8/10                      500

   90 C                     10/12                      500

   90 C                     12/14                      250

 106 C                       8/10                      500

 106 C                     10/12                      500

 106 C                     12/14                      250

 122 C                       8/10                      500

 122 C                     10/12                      500

 122 C                     12/14                      250

 122 C                     14/16                      250

 122 T                      16/18                     200

 122 T                      18/20                     100

 150 C                       8/10                      500

 150 C                     10/12                      500

 150 C                     12/14                      250

 150 C                     14/16                      250

 150 C                     16/18                      200

 150 T                      18/20                     100

 150 T                      20/22                       50

 150 T                      22/24                       50

 150 T                      24/26                       25

 150 Τ                      26/28                       50

 

 

ΚΑΛΑΜΙ ΜΠΑΜΠΟΥ - BAMBOO TSINGLEΕ CANES

 

Ύψος                   Διάμ.               Τεμ. /  δέμα

 180 C                  10/12                     500

 180 C                  12/14                     250

 180 C                  14/16                     250

 180 C                  16/18                     200

 180 C                  18/20                     100

 180 C                  20/22                       50

 180 C                  22/24                       50

 180 T                   24/26                      25

 210 C                  10/12                     500

 210 C                  12/14                     250

 210 C                  14/16                     250

 210 C                  16/18                     200

 210 T                   18/20                    100

 210 T                   20/22                      50

 210 T                   24/26                      25

 210 T                   26/28                      25

 210 T                   28/30                      25

 210 T                   30/35                      25

 240 C                   12/14                    250

 240 C                   14/16                    250

 240 C                   16/18                    200

 240 T                    20/22                     50

 240 T                    22/24                     50

 240 T                    24/26                     25

 240 T                    26/28                     25

 240 T                    28/30                     25

 240 T                    30/35                     25

 300 T                    20/22                     50

 300 Τ                    22/24                     50

 300 T                    24/26                     25

 300 T                    26/28                     25

 300 T                    28/30                     25

 300 T                    30/35                     25

 360 T                    26/28                     25

 360 T                    28/30                     25

 360 T                    30/35                     25

 400 T                    30/35                     25

 

 

 Tani.gr     |     Επικοινωνία     |     e-shop     |     Φυτώριο     |     Agraria     |     Εκδοσεις     |     Atlantis     |     TerminalFlowers    |   Αττικό Φυτωριακό Παρκο

copyright © 2014 TANI Ltd, all rights reserved