ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

 

 

 

 

Ύψος (cm)   Διάμ. (mm)   Τεμ. / δέμα

   200            100 / 120          5

   300              60 / 80          10

   300              80 / 100          5

   400              60 / 80          10

   400            100 / 120          5

   400            140 / 160          3

 Tani.gr     |     Επικοινωνία     |     e-shop     |     Φυτώριο     |     Agraria     |     Εκδοσεις     |     Atlantis     |     TerminalFlowers    |   Αττικό Φυτωριακό Παρκο

copyright © 2014 TANI Ltd, all rights reserved